مقدمه

معرفی همایش سلسله نشست های چهار فصل کسب و کار

فعالان حوزه کسب و کارهای جدید، بخش کوچکی از چالش های تولید را درون سازمانی می دانند. با مدیریت صحیح منابع انسانی و اقبال به مشاوره های مالی، حقوقی و مدیریتی خصوصی می توانیم مشکلات درون سازمانی را به حداقل برسانیم و ثمره آن را در رونق تولید، اشتغالزایی و کارآفرینی تجربه کنیم.

تیم چهار فصل کار و کسب با اعتقاد کامل و مسئولیت اجتماعی، آمادگی خود را برای حمایت از صاحبان کسب و کارهای مستقر در استان و شهر براساس یک رویکرد و دیدگاه جدید اعلام می کند. طبیعتا از مدیران و صاحبان رسانه ها و بخش دولتی انتظار کمک و یاری در این حوزه داریم و امیدواریم به این استمداد ما پاسخ مثبت بدهند تا شاهد تداوم سلسله نشست های چهار فصل کار و کسب باشیم چرا که مطمئنیم در این نشست ها آموزش ها و مباحث تخصصی مفیدی اتفاق خواهد افتاد و ثمره و برکت آن شامل حال تمامی کسب و کارها خواهد شد.

قطعا هر کاری در بدو شروع، کاستی هایی خواهد داشت. در اولین گام این رویداد، همه تلاشمان را بکار گرفتیم تا نهال این رویداد با قوت و دقت کامل کاشته شود و امیدواریم با حمایت همین مدیران و بخش خصوصی به یک درخت تناور تبدیل شود.

این همایش رایگان است.

سازمان یار• متن و تصویر