سخنرانی نوآوری

پیشنهاد شده توسط دکتر آرش مدرسی


درباره سخنران

  • دکترای هوشمندسازی کسب و کار

  • مدرس دانشگاه (هوش محاسباتی و تحول دیجیتال)

  • مربی و مشاور نوآوری

اطلاعات کاربردی

تاریخ
1399/07/09 (Asia/Tehran)
مدت زمان
30 دقیقه
مکان
سالن همایش های هتل گسترش تبریز