سخنرانی مالی

پیشنهاد شده توسط احمد شاملو


درباره سخنران

کارشناس ارشد مدیریت مالی

کارشناس رسمی دادگستری

مشاور مالی و مالیاتی


اطلاعات کاربردی

تاریخ
1399/07/09 (Asia/Tehran)
مدت زمان
30 دقیقه
مکان
سالن همایش های هتل گسترش تبریز