سخنرانی حقوقی

پیشنهاد شده توسط یوسف احمدی
  • کارشناس ارشد حقوق بین الملل

  • مدرس دوره های حقوقی کاربردی

  • مشاور امور پیمان و قرارداد

درباره سخنران


اطلاعات کاربردی

تاریخ
1399/07/09 (Asia/Tehran)
مدت زمان
30 دقیقه
مکان
سالن همایش های هتل گسترش تبریز